Гуравдугаар сарын дараа Коста Рика

Форумын 1 -р тэнхлэг, уугуул иргэдийн мэргэн ухаан сэдэвт хэлэлцүүлгийн үргэлжлэл

8 -р сарын XNUMX -нд Латин Америкийн олон үндэстэн ба олон улсын соёл иргэншлийн хүчирхийллийн эсрэг 1-р марш, Хэлэлцүүлгийн сэдэвчилсэн тэнхлэг 1 -ийг үргэлжлүүлэн, Олон үндэстний хүчирхийлэлгүй зэрэгцэн оршихын тулд уугуул хүмүүсийн мэргэн ухаан.

Олон үндэстний эв найрамдалтай орших нь өвөг дээдсийн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэх явдал юм анхны хотууд Латин Америкийн хувьд бидний хүсч буй хүчирхийлэлгүй ирээдүйд энэхүү хувь нэмрийг оруулах боломжийг соёл иргэншил бидэнд хэрхэн санал болгож чадах вэ?

Deja НҮБ-ын comentario