Аялал

Үндсэн зам

Замыг 1ªMM-тай ижил утгаар авч үздэг. Мадридад эхлэх ба дуусах өвөрмөц онцлогтой.

2019-ийн 1-р сард орох, гарах хугацаатай аялалын маршрутын хуваарь дараах байдалтай байна:

2019-ээс 3-р сараас аравдугаар сар хүртэлх газар, огноо баталгаажуулж, эсвэл өөрчлөгдөнө. Үйл явдлын хэсэг дэх бүх чиглэлийг харах боломжтой:

Нэгдмэл замууд

Их биеийн замд нэмэгдэх олон тооны санаачлагууд бий болно замуудыг нэгтгэх Энэ нь ММ-д ихээхэн хүч, эрч хүч өгдөг. 1ªMM-д олон жишээ байгаа. Зеландын ММ-ийн эхэнд нэгдэхийн тулд Шинэ Зеландад 10-ийн өдрүүдэд явсан бүлгийн охидоос. Жишээлбэл, Ойрхи Дорнод / Балкан, Өмнөд Аорреал Африкийн чиглэлүүд нь хэд хэдэн улсууд, хэдэн мянган км замыг гатлан ​​гарч ирсэн.