Форум ба хурал

Сүүлийн жилүүдэд 15-ээс илүү хүчирхийллийн өдрүүд, форумууд зохион байгуулагдсан. Сүүлчийн бага хурал 2017 оны 11-р сард Мадрид хотод Депутатуудын Конгресс, Мадрид хотын зөвлөл, Эль Позогийн Соёлын төвд хийсэн үйл ажиллагаатай хамт явагдлаа. Энэхүү 2ªMM-т, газар тус бүрийн үйл ажиллагаанаас гадна дор хаяж нэг өдөр хурал, чуулган зохион байгуулах, хамтран ажиллах байгууллагуудаас гадна ирээдүйн үйл ажиллагаагаа солилцох, хэлэлцэх, төлөвлөх боломжтой болно гэж найдаж байна.

Одоогоор удахгүй болох арга хэмжээ байхгүй байна.