Форум ба хурал

Сүүлийн жилүүдэд Хил Хязгааргүй Хүчирхийллийн талаар 15-ийн хурал, форумаас олон удаа зохион байгуулагдлаа. Сүүлчийн өдрүүд Мадрид хотод 2017-ийн арваннэгдүгээр сард Мадридын Конгресс, Мадридын хотын зөвлөл, Эль Поцогийн соёлын төвд үйл ажиллагаагаа явуулсан. Бид энэ 2ªMM, газар тус бүр нэг өдөр, эсвэл ямар нэгэн хэлэлцүүлэгийн үйл ажиллагаа гадна, солилцох наад зах нь нэг л өдөр тэр нь хэлэлцэж, гүйцэтгэх байгууллага, хамтрагчид coalesce гадна, цаашид үйл ажиллагааг төлөвлөх гэж найдаж байна.

[tribe_events_list limit = "3"]