Үндсэн баг

Аялал жуулчлалыг хамгийн сайн нөхцлөөр явуулах үүрэгтэй. 2ªMM. Энэ нь маршрутын ерөнхий сэдвүүдээр маршрут, бүтэц зохион байгуулалт, харилцаа холбоо, бичиг баримт, ерөнхий материал үйлдвэрлэл, тархалт, нийгмийн сүлжээг зохион байгуулах, зохицуулах үүргийг гүйцэтгэнэ.

El EB Үүнийг 300-ийн идэвхитнүүдийн бүрэлдэхүүнд багтаах болно. Тэдний 150-ийн ойролцоо нь маршрутын аль ч хэсэгт (15-20-ийн өдрүүдэд) маршрут болно. Нийт хугацаанд, 15 болон 40 хооронд хүмүүс явж байх болно.

2019 1 дүгээр сард нээнэ Багийн үндсэн багт бүртгүүлэх (ГЗ) 2019 зургадугаар сард энэ нь оролцогчдыг тодорхойлох болно.

Үндсэн багийн нэг хэсэг байхын тулд дараах маягтыг бөглөж болно:

rafael_de_la_brubia

Rafael de la Rubia

Гарал үүсэл: Испани, Мадрид
Нас: 69
Мэргэжил: Боловсролын тухай дайн, хүн төрөлхтөний чуулгангүйгээр дэлхий дахины үүсгэн байгуулагч
Хүсэл тэмүүлэл: Бүх өнцөг булан бүрт энх тайвныг авчир.