Хот - TPAN

ICAN CAMPAIGN: CITIES

НҮБ-ын Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээг дэмжихийг хот, сууринуудаас дэлхийн хэмжээнд уриалав

Цөмийн зэвсэг нь хаа сайгүй хүмүүст аюул занал учруулдаг. Тийм ч учраас 7, 2017 долдугаар сарын 122 улсууд энэ хувилбарыг батлахыг дэмжиж саналаа өгөв Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай гэрээ. Бүх үндэсний засгийн газрууд цөмийн зэвсгийг ашиглах, үйлдвэрлэх, хадгалахыг хориглож, нийтийг устгах үндэс суурийг тавихыг хориглодог олон улсын энэхүү гэрээг гарын үсэг зурж баталгаажуулахыг урьж байна. ICAN-ийн дэмжлэгтэйгээр хот, суурин газрууд гэрээг дэмжихэд тусалж чадна: "Хот нь TPAN-ийг дэмждэг".