Аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран ажиллах

Бусад хамтрагчид

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato ди Fiumicello Вилла Висентина

Auser di Fiumicello Вилла Висентина

Energie pour le droit de l'homme Сенегал

Energie pour le droit de l'homme Сенегал

Хүний эрхийн энерги Гамбия

Хүний эрхийн энерги Гамбия

Энэтхэгийн тусламжийн хүмүүнлэгийн байгууллага

Энэтхэгийн тусламжийн хүмүүнлэгийн байгууллага

Свилуппо Уманогийн хамт олон - Ахимса ди Милано

Свилуппо Уманогийн хамт олон - Ахимса ди Милано

MIR sezione di Vicenza

MIR-Sezione di Vicenza